Παραταση υποβολών αιτήσεων για το Artfools video festival 2014

Παράταση υποβολής συμμετοχών έώς και τις 24 Δεκεμβρίου 2013!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Post Navigation