Αρχείο Φεστιβάλ

Artfools video festival – Youth Short films festival of Larissa

Time: 10th – 20th of February, each year.
Duration: 4 – 7 days
Organized by: Α.Μ.Κ.Ε. artfools – Online magazine www.artfools.gr

Sponsored by: Prefecture of Thessaly
In collaboration with: Institut Francais, Larissa
Supported by: Technical Educational Institute of Thessaly

Applications time limit: 31st of November, each year

Participants: Young creators from Greece and abroad

Films: Short films of maximum 25min duration

Awards: A, B and C, plus special distinctions
Award for Debut creator from Larissa

VraveiaArtFools

————————————————————————

Artfools Students – video-visionaries

Short films festival for student’s films contest
Short films of maximum 15min duration

Applications time limit: 31st of December, each year

Time: last 10 days of February, each year

Awards: A, B and C

Special distinctions, according to the jury judgmentArtfools video festival – Νεανικό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Λάρισας

Χρόνος διεξαγωγής: 10 εως 20 Φεβρουαρίου, κάθε χρόνο.

Διάρκεια: 4-7 ημέρες.
Διοργάνωση: Α.Μ.Κ.Ε. artfools και Διαδικτυακό περιοδικό www.artfools.gr

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου, Παράρτημα Λάρισας.
Με τη στήριξη του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Νοεμβρίου κάθε χρόνου.

Συμμετέχουν: Νέοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το Εξωτερικό

Ταινίες: Μικρού μήκους, διάρκειας έως και 25΄.

Βραβεία: Α΄,Β΄,Γ΄, και ειδικές διακρίσεις.

Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου Λαρισαίου δημιουργού.

VraveiaArtFools

————————————————

Artfools μαθητές – βιντεοραματιστές
Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους από μαθητές, με διαγωνιστικό χαρακτήρα.
Ταινίες διάρκειας μέχρι 15 λεπτά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου
Ημερομηνία διεξαγωγής φεστιβάλ: τελευταίο δεκαήμερο Φεβρουαρίου κάθε χρόνου
Βραβεία: Α΄, Β΄, Γ΄.
Ειδικές διακρίσεις κατά την κρίση της κριτικής επιτροπής.

Translate »